KOMPLEXNÝ BACK-OFFICE


Back office je základný kameň úspešného podniku. Predstavuje srdce podniku, kde sa odohrávajú všetky dôležité administratívne procesy, ktoré udržiavajú vašu firmu v pohybe. Účtovníctvo, spracovanie dát alebo riadenie ľudských zdrojov, back office zabezpečuje, že každodenné procesy môžu prebiehať hladko a efektívne.


Pre koho je vhodný outsourcing back-officu?

Outsourcing back-officu je vhodný pre startupy a malé firmy, ktoré potrebujú zamerať svoje zdroje na rast a vývoj podnikania, namiesto vedenia rozsiahlych administratívnych oddelení. Stredné a veľké podniky, ktoré hľadajú spôsoby, ako optimalizovať svoje procesy a znížiť náklady.

MZDÁR

Cena na vyžiadanie

• Pracovno-právna dokumentácia
• Dochádzka zamestnancov
• Cestovné príkazy
• Prehľady
• Reporting
• Inventarizácia
• Formuláre A1
• Knihy jázd
• Freistellung

hr manažment

Cena na vYžiadanie

• Objednávky
• Spracovanie zmlúv
• Dokumentácia
• Výkazníctvo
• Realizácia úhrad
• Interné smernice
• Archivácia
• Knihy jázd
• Fakturácia

obchodný zástupca

CEna na vyžiadanie

• Obchodná dokumentácia
• Smernice a nariadenia
• Reporting a odporúčania
• Realizácia úhrad
• Online archivácia a cloud
• Rozpočtovanie a plánovanie
• Fakturácia
• Obchodné zastúpenie

Náš tím Vám rád pomôže s riešeniami ušitými na mieru